Velikost písma

Úřední deska

V přiloženém souboru naleznete Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí, který obsahuje informace zveřejněné MF ČR:

Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2015

a

Splatnost daně z nemovitých věcí

 

 

a dále Veřejnou vyhlášku - Oznámení FÚ o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu 

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

Neděle 17.5.2015

Vápno 14.00-14.10 hod. - AUTOBUSOVÁ. ZASTÁVKA

Hlavice 14.15 - 14.25 hod. - BÝVALÉ HŘIŠTĚ

Podrobnosti v přiloženém souboru: 

UPOZORNĚNÍ

Květnová schůze členů OZ se přesouvá z pondělí na středu dne 6.5.2015 od 18:oo

M. Pytloun

starosta

V Hlavici dne 28.4.2015

Pozvánka

na mimořádné zasedání obecního zastupitelstva pro obce Hlavice, Vápno, Končiny, Lesnovek a Doleček, které se koná v úterý 21.4.2015 od 18,00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hlavici.

Na programu bude odsouhlasení převodu nemovitostí v majetku Sportovního klubu Hlavice na obec Hlavice.

Program je v příloze: 

 

Administrátor: Lenka Kristková