Velikost písma

Úřední deska

Obecní úřad oznamuje, že v nejbližší době bude zrušen běžný účet u Komerční Banky číslo 20920461/0100.

Pro bezhotovostní styk s obecním úřadem Hlavice nadále používejte pouze účet u České spořitelny číslo 

2220564309/0800

Obec Hlavice vyhlašuje výběr uchazečů na zimní údržbu místních komunikací na zimu 2011/2012 v obci Hlavice vč. částí obce Hlavice, Vápno, Končiny, Lesnovek, Doleček, Zahať.

Své cenové nabídky zasílejte nebo odevzdávejte v zalepené obálce na obecní úřad v Hlavici do 21. 11. 2011 do 16:00.

Bližší informace podá pan starosta Miroslav Pytloun, tel. 776 295 752.

 

Kritéria:

1) cena

2) odpovídající technika pro zabezpečení sjízdnosti ve stížených klimatických podmínkách

2) místní znalost a časová flexibilata (zabezpečení protažení silnic vždy brzy ráno a dle potřeby)

Sobota 19. 11. 2011

Vápno 14:00 - 14:10 hod. - Autobusová zastávka

Hlavice 14.15 - 14.25 - Bývalé hřiště

Jedná se o inženýrskou liniovou stavbu - nový příjezd k objektu úpravny vody Vrtkyvedeným napříč korytem Malé Mohelky s obratištěm u úpravny vody v celkové délce 42 m (více viz přiložený soubor).

 

Administrátor: Zdeněk Mikeš