Velikost písma

Úřední deska

podle ust. § 14 odst. 1 písm. f) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (dále jen zák. o volbě prezidenta) v souvislosti s přípravou konání volby prezidenta republiky, která se uskuteční 11. a 12. ledna 2013,  tímto svolávám první zasedání okrskové volební komise, které se uskuteční ve středu dne 19.12.2012 od 15,30 hod.

na Obecním úřadě v Hlavici, Hlavice 54

 

Více v příloze: 

Viz. odkaz na soubor.

Sobota 17.11.2012

 

Vápno 14.00 - 14.10 hod. - AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

Hlavice1 4.15 - 14.25 hod. - BÝVALÉ HŘIŠTĚ

 

podrobnosti viz přiložený soubor: 

Obec Hlavice vyhlašuje

výběr uchazečů

na

protahování místních komunikací 

v zimním období  2012/2013 

 

v obci Hlavice, včetně částí obce Hlavice: Vápno, Končiny, Lesnovek, Doleček, Zahať.

Své cenové nabídky zasílejte nebo odevzdávejte v zalepené obálce

na obecní úřad v Hlavici do 5.11.2011 do 16:00.

 

Kritéria:

1. Cena

2. Odpovídající technika pro zabezpečení sjízdnosti

ve ztížených klimatických podmínkách.

3. Časová flexibilata

(zabezpečení protažení silnic vždy brzo ráno a dle potřeby)

Poznámka: Každý bod se bude posuzovat individuálně.

 

Bližší informace podá pan starosta Miroslav Pytloun  tel. 776 295 752.


Veřejné projednání územního plánu obce Hlavice

se bude konat v náhradním termínu 

 

12. 09. 2012 v 17:00 hodin


ve společenské místnosti u pohostinství v Hlavici, Hlavice č. p. 64

Více v přiloženém souboru:


Administrátor: Zdeněk Mikeš