Velikost písma

Úřední deska

V přiloženém souboru naleznete Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí, který obsahuje informace zveřejněné MF ČR:

Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2015

a

Splatnost daně z nemovitých věcí

 

 

a dále Veřejnou vyhlášku - Oznámení FÚ o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu 

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

Neděle 17.5.2015

Vápno 14.00-14.10 hod. - AUTOBUSOVÁ. ZASTÁVKA

Hlavice 14.15 - 14.25 hod. - BÝVALÉ HŘIŠTĚ

Podrobnosti v přiloženém souboru: 

UPOZORNĚNÍ

Květnová schůze členů OZ se přesouvá z pondělí na středu dne 6.5.2015 od 18:oo

M. Pytloun

starosta

V Hlavici dne 28.4.2015

Pozvánka

na mimořádné zasedání obecního zastupitelstva pro obce Hlavice, Vápno, Končiny, Lesnovek a Doleček, které se koná v úterý 21.4.2015 od 18,00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hlavici.

Na programu bude odsouhlasení převodu nemovitostí v majetku Sportovního klubu Hlavice na obec Hlavice.

Program je v příloze: 

 

P o z v á n k a 

     na veřejné zasedání obecního zastupitelstva pro obce Hlavice, Vápno, Končiny

Lesnovek a Doleček, které se koná ve  č t v r t e k  9. dubna 2015  od 18,00 hod.

 v nové společenské místnosti v Hlavici 

 

Program :   1/ Zahájení

                2/ Zpráva o činnosti obce v roce 2014

                3/ Výsledky  hospodaření obce v roce 2014

                4/ Návrh a schválení rozpočtového  výhledu na období  2016-2017

                5/ Návrh a schválení rozpočtu obce na rok 2015

                6/ Informace o záměru obce-koupě sportovního areálu SK Hlavice-schválení   

                7/ Plán- činnost obce v roce 2015

                8/ Různé,diskuse a závěr

 

 

  Mgr. Tomáš Rolf v.r.                                                                 Miroslav Pytloun v.r.

        místostarosta                                                                                 starosta

 

 

 V Hlavici 30.3.2015

 

 

Administrátor: Lenka Kristková