Velikost písma

Úřední deska

 

P o z v á n k a

na veřejné zasedání obecního zastupitelstva pro obce Hlavice, Vápno, Končiny, Lesnovek a Doleček,

které se koná ve  č t v r t e k  14. dubna 2016  od 18,00 hod.

ve společenské místnosti v Hlavici 

 

Program:  1/ Zahájení

                2/ Zpráva o činnosti obce v roce 2015

                3/ Výsledky  hospodaření obce v roce 2015

                4/ Návrh a schválení rozpočtového  výhledu na období  2017-2018

                5/ Návrh a schválení rozpočtu obce na rok 2016

                6/ Plán činnosti obce v roce 2016

                7/ Různé, diskuse a závěr

 

 

  Mgr. Tomáš Rolf v.r.                                                              Miroslav Pytloun v.r.

        místostarosta                                                                                 starosta

 

 

 V Hlavici 6.4.2016

 

 

Administrátor: Lenka Kristková