Velikost písma

Úřední deska

 

 

Obec Hlavice zveřejňuje podle § 39 ods. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,

o obcích ve znění pozdějších předpisů, 

záměr převodu kanalizace splaškových vod od bytových domů č. 61, 62, 63.

 

Obec Hlavice zveřejňuje podle § 39 ods. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,

o obcích ve znění pozdějších předpisů,

záměr prodeje pozemku obce Hlavice p.č. 145/7 o výměře 283 m2 k.ú. Hlavice, 

který vznikne oddělením od pozemku p.č. 145/7 o výměře 960 m2.

Administrátor: Lenka Kristková