Velikost písma

Úřední deska

P o z v á n k a 

     na veřejné zasedání obecního zastupitelstva pro obce Hlavice, Vápno, Končiny

Lesnovek a Doleček, které se koná ve  č t v r t e k  9. dubna 2015  od 18,00 hod.

 v nové společenské místnosti v Hlavici 

 

Program :   1/ Zahájení

                2/ Zpráva o činnosti obce v roce 2014

                3/ Výsledky  hospodaření obce v roce 2014

                4/ Návrh a schválení rozpočtového  výhledu na období  2016-2017

                5/ Návrh a schválení rozpočtu obce na rok 2015

                6/ Informace o záměru obce-koupě sportovního areálu SK Hlavice-schválení   

                7/ Plán- činnost obce v roce 2015

                8/ Různé,diskuse a závěr

 

 

  Mgr. Tomáš Rolf v.r.                                                                 Miroslav Pytloun v.r.

        místostarosta                                                                                 starosta

 

 

 V Hlavici 30.3.2015

 

 

 

 

Administrátor: Lenka Kristková