Velikost písma

Úřední deska

Obecní zastupitelstvo obce Hlavice oznamuje všem občanům,

že dne 5. 9. 2011 bude projednán prodej pozemku v k. ú. Vápno:

 pč. 696/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 82 m2.

 

Návrhy, připomínky k prodeji může každá fyzická či právnická osoba

podat písemně Obecnímu úřadu v Hlavici nebo ústně na zasedání obecního zastupitelstva,

které se bude konat 5. 9. 2011 na OÚ v Hlavici v 18 hod.

 

V Hlavici 9.8.2011
……………………………………………

za obec Hlavice

starosta obce Miroslav Pytloun

 

Vyvěšeno: 9. 8. 2011

Obec Hlavice vyhlašuje výběrové řízení na pronájem místního pohostinství

 

Provoz stávajícího pohostinství bude ukončen k 31.5.2011

Nabídky můžete zasílat na OÚ Hlavice do 2.6.2011

Administrátor: Zdeněk Mikeš