Velikost písma

Úřední deska

P o z v á n k a

na veřejné zasedání obecního zastupitelstva pro obce Hlavice, Vápno, Končiny, Lesnovek a Doleček 

 

které se koná ve  č t v r t e k 10. dubna 2014 od 18,00 hod.

ve společenské místnosti v Hlavici

 

Program:

1/ Zahájení

2/ Zpráva o činnosti obce v roce 2013

3/ Výsledky hospodaření obce v roce 2013

4/ Návrh a schválení rozpočtového  výhledu na období  2015-2016

5/ Návrh a schválení rozpočtu obce na rok 2014

6/ Plán činnosti obce v roce 2014

7/ Různé, diskuse a závěr

 

Ing. František Jiránek v.r.                                                           Miroslav Pytloun v.r.

místostarosta                                                                                 starosta

V Hlavici 2. 4. 2014

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU MÍSTNÍ KOMUNIKACE „KONČINY“:

Administrátor: Lenka Kristková