Úřední deska

 

 

 

Od 1. 1. 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem! Vice se dozvíte v odkazu zde: Povinné "čipování" psů.

Obec Hlavice

hledá zájemce

na

protahování místních komunikací

v zimním období 2019 - 2020

 

v obci Hlavice, včetně částí obce Hlavice: Vápno, Končiny, Lesnovek, Doleček, Zahať.

 

Cenové nabídky zasílejte nebo odevzdávejte v zalepené obálce na obecní úřad v Hlavici do 30. 10. 2019.

Bližší informace na obecním úřadě.

Kritéria:

1.      Cena

2.      Odpovídající technika pro zabezpečení sjízdnosti ve ztížených klimatických podmínkách.

3.      Časová flexibilita (zabezpečení protažení silnic vždy ráno a dle potřeby)

 

 

Ke všem bodům se bude přihlížet individuálně.

 

 

 

Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen „zásah“).

ZÁSAH PROVÁDĚJTE PRŮBĚŽNĚ V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DLE NÍŽE UVEDENÉHO ROZSAHU:

Administrátor: Zdeněk Mikeš