Velikost písma

Úřední deska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecní zastupitelstvo obce Hlavice oznamuje všem občanům, že po zveřejnění tohoto záměru bude projednán prodej pozemku v k.ú. Hlavice:

 

části pozemku p. č. 702/9 o výměře cca 6 m²

(zádveří s přístupovými schody a el. rozvody) do objektu č.p. 43.

  

Návrhy, připomínky k prodeji může každá fyzická či právnická osoba podat písemně Obecnímu úřadu v Hlavici, nebo ústně na zasedání obecního zastupitelstva.

 

V Hlavici  20.5.2020

                                                           Za obec Hlavice

                                                           Starostka obce Mgr. Štěpánka Sichrovská

 

 

Administrátor: Zdeněk Mikeš