Velikost písma

Úřední deska

P o z v á n k a

na veřejné zasedání obecního zastupitelstva pro obce Hlavice, Vápno, Končiny

Lesnovek a Doleček, které se koná ve čtvrtek 11. dubna 2019 od 18,00 hod.

v pohostinství v Hlavici.

Program :

1/ Zahájení

2/ Zpráva o činnosti obce v roce 2018

3/ Výsledky hospodaření obce v roce 2018

4/ Návrh a schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce na období 2020-2021

5/ Návrh a schválení rozpočtu obce na rok 2019

6/ Návrh a schválení střednědob. výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Hlavice na období 2020-2021

7/ Návrh a schválení rozpočtu ZŠ a MŠ Hlavice na rok 2019

8/ Plán činnosti obce v roce 2019

9/ Různé,diskuse a závěr

 

Bc. Lenka Kristková v.r.               Mgr. Štěpánka Sichrovská v.r.

místostarostka                            starostka

Administrátor: Lenka Kristková