Velikost písma

Úřední deska

Obec Hlavice

hledá zájemce

na

protahování místních komunikací

v zimním období 2019 - 2020

 

v obci Hlavice, včetně částí obce Hlavice: Vápno, Končiny, Lesnovek, Doleček, Zahať.

 

Cenové nabídky zasílejte nebo odevzdávejte v zalepené obálce na obecní úřad v Hlavici do 30. 10. 2019.

Bližší informace na obecním úřadě.

Kritéria:

1.      Cena

2.      Odpovídající technika pro zabezpečení sjízdnosti ve ztížených klimatických podmínkách.

3.      Časová flexibilita (zabezpečení protažení silnic vždy ráno a dle potřeby)

 

 

Ke všem bodům se bude přihlížet individuálně.

 

 

 

Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen „zásah“).

ZÁSAH PROVÁDĚJTE PRŮBĚŽNĚ V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DLE NÍŽE UVEDENÉHO ROZSAHU:

Veřejné projednání návrhu změny č. 2 územního plánu se koná ve středu 30. 10. 2019 od 15:00 ve společenské místnosti místního pohostinství (č. p. 64 Hlavice). Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou podat námitky. Posledním dnem pro podání je středa 6. 11. 2019.

Podání musí být učiněno písemně a může být učiněno: poštou na adresu Magistrát města Liberce, odbor územního plánování, oddělení úřadu územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce. Dále může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  (nutný elektronický podpis). Jiné způsoby podání nejsou možné!

Více naleznete na stránkách města Liberce zde, případně v souboru níže.

 

Administrátor: Lenka Kristková