Velikost písma

Úřední deska

I n f o r m a c e

 

o svolání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hlavice

 

 

Obecní úřad Hlavice v souladu s  ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání  Zastupitelstva obce Hlavice, svolaného starostou obce Hlavice v souladu s  § 91 odst.1 zákona o obcích

 

Místo konání: Obec Hlavice – zasedací místnost obecního úřadu Hlavice,Hlavice 54

Doba konání: 3.11.2014  od 18:00

 

program:

 

1) Zahájení

2) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele

3) Schválení programu

4) Volba starosty a místostarosty

5) Zřízení finančního a kontrolního výboru

6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva(§ 72

    zákona o obcích)

4) Závěr

 

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

 

V Hlavici  24.10.2014

 

 

 

                                                                                         Miroslav Pytloun

 

                                                                             starosta obce Hlavice

Novým starostou je pan Miroslav Pytloun

Místostarostou pan Tomáš Rolf

 

  Hlasy Hlasy v % Počet Mandátů
MIROSLAV PYTLOUN, NK 91 9,31 1
JAROSLAV NAJMAN, NK 78 7,98 1
Mgr. Tomáš Rolf, NK 73 7,47 1
JOSEF ŠENBERK, NK 73 7,47 1
Mgr. Zdeněk Starý, NK 70 7,16 1
Ing. Josef Pytloun, NK 67 6,86 1
JIŘÍ PELINKA, NK 67 6,86 1
Hozák Martin, NK 66 6,76 1
DAGMAR MELICHAROVÁ, NK 55 5,63 1
Mgr. ŠTĚPÁNKA SICHROVSKÁ, NK 54 5,53 0
FRANTIŠEK PAVLIŠTA, NK 53 5,42 0
Ing. Petr Neumann, NK 52 5,32 0
Ing. František Jiránek, NK 49 5,02 0
LUBOMÍR KOLOMAZNÍK, NK 49 5,02 0
Zdeněk Mikeš, NK 47 4,81 0
DAVID VINCOUR, NK 33 3,38 0

 

Podrobné výsledky voleb naleznete zde: http://www.volby.cz/

Administrátor: Zdeněk Mikeš