Velikost písma

Úřední deska

 

 

Žádáme občany,

kteří chtějí dodatečně zahrnout do územního plánu své pozemky, za účelem změny užívání, jako například výstavba, zalesnění a podobně, aby své návrhy uplatnili písemnou formou na Obecním úřadě v Hlavici do 1. 12. 2010.

Administrátor: Lenka Kristková