Velikost písma

I n f o r m a c e

 

o svolání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hlavice

 

 

Obecní úřad Hlavice v souladu s  ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání  Zastupitelstva obce Hlavice, svolaného starostou obce Hlavice v souladu s  § 91 odst.1 zákona o obcích

 

Místo konání: Obec Hlavice – zasedací místnost obecního úřadu Hlavice,Hlavice 54

Doba konání: 3.11.2014  od 18:00

 

program:

 

1) Zahájení

2) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele

3) Schválení programu

4) Volba starosty a místostarosty

5) Zřízení finančního a kontrolního výboru

6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva(§ 72

    zákona o obcích)

4) Závěr

 

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

 

V Hlavici  24.10.2014

 

 

 

                                                                                         Miroslav Pytloun

 

                                                                             starosta obce Hlavice

Administrátor: Lenka Kristková