Škola a školka

ZÁPIS  DO      

1. třídy

 

V Základní škole Hlavice

        Den  konání

 15. ledna 2016      od  15 hodin

 

 

Milí předškoláci a vážení rodiče,

srdečně si vás dovolujeme pozvat k nám do školy,

prohlédnout si to u nás a vyzkoušet si své dovednosti.

                 

 

 

 

 

                 Těšíme se na nové

 

                      prvňáky,  paní učitelky

CO NABÍZÍ MALÁ ŠKOLA

             VÁM RODIČŮM A VAŠIM DĚTEM

 

HLAVICKÁ ZÁKLADNÍ

             ŠKOLA

 

            -  individuální přístup od 1. do 5. třídy

            -  děti vybíhají o přestávce do školního parku

            -  do parku se někdy přesouvá i vyučování a

                kroužky

            -   od 1.9.2008 probíhá výuka Anglického

                jazyka od 1.třídy

            -  jsme škola mnoha projektů a tématických

               vzdělávacích dnů

            -  u nás se sbírají bodíky a pochvalná razítka        

            -  asi největší odlišností naší malé školy

               šetříme peníze rodičů

   ZDARMA- pracovní sešity Ma, Čj, Aj

                                          a veškeré malé sešity

                                        - školní družina 

                                        - čtvrtky a další výtvarné pomůcky

                                          - doprava na školní výlety

                                        - 2x ročně autobus do Naivního divadla

                                        - školní kroužky (počítačový, výtvarně-

                                           tvořivý, sportovní a anglický)

        -   drobné odměny a sladkosti

        . . . a k tomu naše MATEŘSKÁ ŠKOLA:

            -  minimální školné

            -  plno činností a aktivit

            -  rodinné prostředí

            -  a stejné zdarma výhody

            -  kroužky – počítačový, anglický – zdarma

 

PŘIJĎTE SE K NÁM PODÍVAT !!!  

TÝDEN  OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ

 

    V Hlavické  základní  škole 

                        se  koná  od  4.1.  do  8.1. 2016

                                          

 

Škola bude otevřena od rána 7.30, kdy děti přijíždějí, v průběhu celého dopoledne až do 12.15, kdy odcházejí na oběd, můžete sledovat práci žáků při vyučování i o přestávkách. Máte možnost si prohlédnout prostředí celé školy, ve kterém tráví žáci většinu svého času.

 

Zváni jsou nejen rodiče školáků, předškoláků, děti z MŠ, ale i všichni ostatní zájemci, kteří se k nám do školy chtějí podívat, seznámit se s naší formou výuky a pozorovat práci malých školáků.

 

 

 

                                                  ZŠ  Hlavice

http://www.mshlavice.cz/

Administrátor: Zdeněk Mikeš