Velikost písma

Zveme vás na veřejné výroční zasedání obecního zastupitelstva pro obce Hlavice, Vápno, Končiny, Lesnovek a Doleček, které se koná ve čtvrtek 14. dubna 2011 od 18,00 hod. v pohostinství v Hlavici (ve společenském sále).

Program:

1) Zahájení

2) Zpráva o činnosti obce v roce 2010

3) Výsledky hospodaření obce v roce 2010

4) Návrh a schválení rozpočtového výhledu na období 2012 - 2013

5) Návrh a schválení rozpočtu obce na rok 2011

6) Plán činnost obce v roce 2011

7) Různé, diskuse, závěr

 

Miroslav Pytloun,

starosta obce Hlavice

 

V Hlavici 5. 4. 2011

Administrátor: Lenka Kristková