Velikost písma

12.1. od 7 do 15 hodin nepůjde elektřina v Lesnovku a Dolečku (více viz níže),

13.1. od 8 do 12 hodin nepoteče voda v celé obci Hlavice (Hlavice, Lesnovek, Vápno, Doleček) z důvodu čištění čerpací stanice v Lesnovku. 

 

 
BLIŽŠÍ INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060746587 ve Vaší obci / městě:

Hlavice/Lesnovek a Hlavice/Doleček

Dne

Od

Do

12.01.2021

7:00

15:00

Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.

Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivéh o provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

S pozdravem.

ČEZ Distribuce, a. s.

 

BLIŽŠÍ INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY VODY
 

 
 
 
 
Administrátor: Zdeněk Mikeš