Velikost písma

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků

O z n á m e n í o počtu a sídle volebního okrsku v obci :

Starosta obce Hlavice podle ust. § 15 písm.g) zákona o volbách do zastupitelstev obcí, o z n a m u j e :

1/ v obci Hlavice pro voliče trvale hlášené v těchto částech obce: Hlavice, Vápno, Končiny, Lesnovek a Doleček je jeden volební okrsek – volební okrsek č. 1

2/ sídlem volebního okrsku č. l je zasedací místnost OÚ Hlavice

V Hlavici 30. srpna 2010

…………………………………….

starosta obce Hlavice

Administrátor: Lenka Kristková