Velikost písma

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční:

 

v pátek dne 20. října 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a

v sobotu dne 21. října 2017 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

 

2. Mistem konání voleb je volební místnost Společenská místnost obce Hlavice, Hlavice 61

pro voliče bydlící v Hlavici, Vápně, Lesnovku, Dolečku a Končinách

 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České

republiky (platným občanským průikazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem

České republiky a nebo cestovním příkazem.

 

Administrátor: Lenka Kristková