Velikost písma

Termín voleb,počet členů zastupitelstva

Volby 2010 do zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce Hlavice dle ust. § 67 a 68 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů stanovilo a oznamuje, že pro volební období 2010 – 2014 bude 15. a 16. října 2010 do zastupitelstva obce voleno 9 členů.

Administrátor: Lenka Kristková