Velikost písma

 

Kostel sv. Linharta Hlavice


dne 1.12.2013


1. adventní neděle


Rozsvícení 1. adventní svíce


prostory kostela a fary obce Hlavice


zahájení :           17:30 hod

otevření kostela sv. Linharta

požehnání adventního věnce u jesliček


17:45 hod

otevření fary u kostela sv. Linharta


hlavní program: 18:00 hod – fara

divadelní vystoupení

adventní písně při kytaře


          ☼ reprodukovaná adventní hudba

          ☼ čaj černý a ovocný  (zdarma)

          ☼ zima v kostele, teplo na faře


adventní pohoda pro všechny lidi


dobré vůle

Administrátor: Lenka Kristková