Vytisknout 

Obec Hlavice nabízí pracovní místo, nebo brigády pro činnosti spojené s udržováním chodu obce

 

Například:

 

Může se přihlásit kdokoli se zájmem o tyto činnosti. Není podmínkou provádět všechny činnosti. Bude se přihlížet k samostatnosti a nadšení pro práci pro obec a okolí. Místní občané by měli mít přednost.

Postupně se zřizuje seznam možných uchazečů o tuto činnost.

Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě.