Vytisknout 

OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECENÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK

Národní plán povodí Labe - Cíle pro povrchové vody, podzemní vody a chráněné oblasti vázané na vodní prostředí

Národní plán povodí Dunaje - Cíle pro povrchové vody, podzemní vody a chráněné oblasti vázané na vodní prostředí

Národní plán povodí Odry - Cíle pro povrchové vody, podzemní vody a chráněné oblasti vázané na vodní prostředí