Vytisknout 

Zveřejnění záměru obce_prodej pozemkové parcely č. 546/5 v k. ú. Vápno

Zveřejnění záměru obce_prodej pozemkové parcely č. 105/7 v k. ú. Vápno

Zveřejnění záměru obce_pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 54