Koronavirus

Přehled informací týkajících se mimořádných opatření souvisejících s novým typem koronaviru SARS-CoV-2 zveřejněných na stránkách obce Hlavice.

Aktuální informace o situaci v ČR naleznete zde: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

 

 • Částka Sbírky zákonů č. 09/2021 obsahující usnesení vlády České republiky ze dne 18. ledna 2021 č. 53 o přijetí krizového opatření

   

   

 • Částka Sbírky zákonů č. 06/2021 obsahující usnesení vlády přijatá v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 na jednání vlády dne 7. 1. 2021

   

   

 • Částka Sbírky zákonů č. 220/2020 obsahující usnesení vlády přijatá v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 na jednání vlády dne 14. 12. 2020

   

   

 • Částka Sbírky zákonů č. 210/2020 obsahující usnesení vlády přijatá v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 na jednání vlády dne 7. 12. 2020

   

   

 • Knihovna otvírá 10. prosince 2020

   

 • Částka Sbírky zákonů č. 204/2020 obsahující usnesení přijaté v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 na jednání vlády dne 30. 11. 2020

   

   

 • Omezení sociálních kontaktů

  Leták ke stažení zde: 

   

   

 • Částka Sbírky zákonů č. 190/2020 obsahující usnesení přijatá v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 na jednání vlády dne 16. 11. 2020

   

   

 • Obecní úřad Hlavice neúřaduje z důvodu karantény

  OBECNÍ ÚŘAD HLAVICE

  NEÚŘADUJE

  Z DŮVODU KARANTÉNY

  DO ODVOLÁNÍ

   

 • Částka Sbírky zákonů č. 180/2020 obsahující krizová usnesení vlády přijatá v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 na jednání vlády dne 30. 10. 2020

   

   

 • Částka Sbírky zákonů č. 176/2020 obsahující krizová usnesení vlády přijatá v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 na jednání vlády dne 26. 10. 2020

   

   

 • Částka Sbírky zákonů č. 171/2020 obsahující Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření ze dne 21.10.2020

   

   

 • Knihovna uzavřena

   

   

 • Částka Sbírky zákonů č. 166/2020 obsahující krizová usnesení vlády přijatá v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 na jednání vlády dne 12. 10. 2020

   

   

 • Vážení spoluobčané starší 60let

  Vážení spoluobčané starší 60let (+ ti, kteří jste v karanténě),

  dle posledního vývoje pandemické situace

  NABÍZÍME VŠEM, KTERÝM NEMÁ KDO

  Z RODINY NAKOUPIT

  ZAJISTÍME VÁM NÁKUP, LÉKY

   

  -      VŠE DOMLUVIT TELEFONEM KAŽDÝ DEN

  -      MEZI 9 – 12 hod

  -      VOLEJTE   obec  485 148 962

                 Starostka 731 522 223    

   

 • NABÍDKA PRO OBČANY

  Na Obecním úřadě v Hlavici

  -       ROUŠKY

  -       NANOFILTRY pro ohrožené skupiny

  -       DEZINFEKCE NA RUCE

  -       JEDNORÁZOVÉ GUMOVÉ RUKAVICE

   

   Volejte: 731 522 223, 485 148 962

      Starostka Š. Sichrovská

   

 • Usnesení vlády ze dne 8.10.2020 o přijetí krizového opatření

   

   

 • Nařízení Krajské hygienické stanice Libereckého kraje ze dne 1.10.2020

  kterým se nařizuje mimořádné opatření při epidemii na území Libereckého kraje:

   

   

 • Nařízení Krajské hygienické stanice Libereckého kraje ze dne 22.7.2020

  kterým se nařizuje mimořádné opatření při epidemii na území Libereckého kraje:

   

   

 • Hlavická pouť 2020 se nekoná!

   

  OZ se usneslo

  s ohledem na stále platné MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ Ministerstva zdravotnictví jako správního úřadu příslušného podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), které to mimořádné opatření nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARSCoV-2 s účinností ode dne 4. července 2020 od 0:00 hod. do odvolání a skrze, které zakazuje nebo omezuje slavnosti, divadelní a filmová představení, sportovní a jiná shromáždění a trhy tak, že se zakazuje divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 1 000 osob

   

  proti pořádání Hlavické pouti 2020.

   

  Hlasováno bylo:

  Pro - (1)

  Proti - (7)

  Zdržel se - (0)

   

  Odůvodnění:

  Zastupitelé vyjádřili své názory týkající se pořádání Hlavické pouti v termínu 29. – 30. 8. 2020.

  Dále byly zváženy veškeré aspekty problematiky s tím spojené a také byl při rozhodování vzat v potaz stávající vývoj zdravotní situace v Libereckém kraji a ostatních krajích ČR.

  Vzhledem k tomu, že dle názoru epidemiologů i selským rozumem bude koronavirus mezi populací i po zbytek roku, 7 zastupitelů z 8 rozhodlo, že primárně nesmí být ohroženo zdraví našich zejména starších spoluobčanů. Ano, Hlavická pouť je tradiční akcí, ale odloženy jsou i významnější akce než naše pouť (olympiáda, významné soutěže atd.). Zavlečení nákazy do naší obce, vedoucí k případnému poškození zdraví či dokonce úmrtí našich spoluobčanů, si zastupitelé obce svým hlasováním nepřejí a rozhodně si to nechtějí vzít na svědomí. Nelze totiž předpokládat, že budou dodržovány odstupy mezi lidmi a průběžně dezinfikovány stánky, výrobky, atrakce apod. Těm, které naše rozhodnutí zklamalo, se omlouváme, ale snad naše důvody pochopí.

  Obecním úřadem budou vytvořeny plakáty informující širokou veřejnost o opětovném konání Hlavické pouti v roce 2021.

   

   

 • Místní knihovna v Hlavici opět otevřena

  Knihovna v Hlavici

  opět otevřená od 30.4.2020    

     16 – 18 h

  Prosíme, návštěvníky v roušce.

  Dezinfekce k dispozici u vchodu.

           Bohužel bez možnosti občerstvení.  

   

   

   

   

 • Linka psychosociální pomoci pro Liberecký kraj

 • Obnovení úředních hodin obecního úřadu obce Hlavice

  OBNOVENÍ  ÚŘEDNÍCH  HODIN

  od 20.dubna 2020

  OBECNÍHO ÚŘADU OBCE HLAVICE

  VE STANDARTNÍM ROZSAHU

   

  …vstup pouze v roušce

  …použijte dezinfekci u vchodu

  …dodržujte 2 m rozestupy

   

   

  STÁLE  PLATÍ  NABÍDKA   HLAVICE :

  ….DEZINFEKCE  NA  RUCE

  ….JEDNORÁZOVÉ  RUKAVICE

  ….ŠITÉ  ROUŠKY, také roušky s kapsou na nanofiltr

  ….zajištění NÁKUPU, LÉKŮ  PRO  SENIORY

   

                   Více informací tel. OÚ 485 148 962

                     Starostka Sichrovská 731 522 223

                                 Účetní Hajská 739 216 616

                                        

 • Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie

   

  Zde naleznete doporučení Ministerstva životního prostředí: 

   

   

 • Info seniorům

   

   

   

   

 • Informace o koronaviru poskytne nová telefonní linka 1212

  TISKOVÁ ZPRÁVA

   Liberec, 23. 03. 2020

  Krajský úřad Libereckého kraje

  Odbor kancelář hejtmana

  Informace o koronaviru poskytne nová telefonní linka 1212

  Funkční systém testování, vyšetřování, karantény, izolace i dostupné klinické péče vytvořily Liberecký kraj a samospráva ve spolupráci se zdravotníky, hygieniky i záchranáři.

  „S pomocí občanů jsme připraveni tuto výzvu zvládnout,“ prohlásil náměstek hejtmana pro resort zdravotnictví Přemysl Sobotka.

  Ohledně koronaviru je navíc možné nově využít celostátní telefonní linku 1212, kde lze obdržet užitečné informace. „Volající zde v případě potřeby operátoři nasměrují k dalším krokům,“ doplnil náměstek Sobotka.

  V případě zdravotních potíží je třeba volat svému praktickému lékaři, mimo jeho pracovní dobu pak lékaře pohotovostní služby, kteří rozhodnou o odběru a vyšetření na koronavirus, případně udělí karanténu. „Zejména neváhejte, pokud máte horečku vyšší než 38 stupňů, suchý kašel a dušnost a nelze tyto příznaky vysvětlit jinak,“ dodal Sobotka.

  Nyní se odběry provádějí v Krajské nemocnici Liberec, konkrétně v Kristianově ulici. Pro tyto účely bylo vyčleněno místo na ploše bývalé automyčky ve spodní části areálu nemocnice, kde vyrostl červený stan s nápisem Stacionární odběrové místo. Vjezd je z Husovy ulice naproti prodejně kebabu.

  Zároveň jezdí po Libereckém kraji dva odběrové týmy Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, které v případě, že praktický lékař či hygienik nařídí vyšetření na koronavirus, mohou za lidmi vyjet a příslušný odběr provést doma.

  „Nedožadujte se neindikovaného vyšetření na odběrovém místě či odběrovými týmy Zdravotnické záchranné služby. Pro soukromé důvody vyšetření zvolte některou z komerčních laboratoří; seznam je na webu www.mzcr.cz,“ sdělil Sobotka. „Řiďte se pokyny lékařů a hygieniků pro chování v karanténě či izolaci, na jejich dodržování dohlíží policie.“

  Informace o aktuální epidemiologické situaci v Libereckém kraji jsou na webu www.khs.lbc.cz

   

   

  Jan Mikulička
  oddělení tiskové a vnějších vztahů
  Krajského úřadu LK

  Krajský úřad Libereckého kraje

  U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 302 • fax: + 420 485 226 302

  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508

   

   

   

 • ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU ZRUŠENY

  Telefonujte:  731 522 223,   485 148 962, 739 216 616

       Email:hlavice@volny.cz

   

  VÝDEJ OCHRANNÝCH POMŮCEK

                   NÁKUP POTRAVIN, LÉKŮ            

    Po telefonické domluvě

   

   

   

 • Mimořádné opatření - nákupní doba jen pro seniory

  Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase mezi 7: 00 hod. – až 9: 00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.

   

   

 • NABÍDKA PRO OBČANY

  NABÍDKA PRO OBČANY:

  Na Obecním úřadě v Hlavici

  -      ROUŠKY podomácku šité, několik

  -      DEZINFEKCE NA RUCE rozléváme do vlastních donesených nádobek

  -      JEDNORÁZOVÉ GUMOVÉ RUKAVICE

   

  Volejte: 731 522 223

      Starostka Š. Sichrovská

   

   

 • CHCETE ZŮSTAT ZDRAVÍ A NENAKAZIT SE? CHRAŇTE SE, DODRŽUJTE OPATŘENÍ!

   

   

 • Jsme v tom společně!

   

  Celosvětově se řadu týdnů řeší nákaza virem COVID-19. Ohnisko se bohužel přesunulo do Evropy a významně se dotýká naší země. Koronavirová pandemie se dostala do popředí společenské diskuze. Pomoc jednotlivcům, celým rodinám i všem obyvatelům České republiky je samozřejmá, jsme
  v tom přece všichni společně. Znevažování onemocnění a nerespektování legislativy není
  v současné době na místě. Změnou přístupu, chování a návyků dokážeme všichni dohromady situaci zvládnout. Respektujme ve vlastním zájmu aktuální potřeby společnosti!

  Apelujeme proto na všechny občany České republiky, aby chránili své zdraví a přispěli svým počínáním k ozdravení celé populace. Respektování nastavených opatření znamená nejen dodržování legislativy, ale i dodržování hygienických a morálních pravidel s uvědoměním si mezigeneračních, a pro starší populaci, možná i fatálních dopadů. I přes mnohá a opakovaná upozornění a stovky telefonátů, se na veřejnosti
  a ve zdravotnických zařízeních objevují naši starší spoluobčané. Téměř všichni jsme jistě zaznamenali, že zejména pro seniory může být jakýkoliv styk s infekční osobou
  a nemocí COVID-19 velmi nebezpečný až fatální. Jsou zkrátka ti nejzranitelnější z nás. Pokusme se proto všichni svojí cestou seniory přesvědčit, že se mají co nejvíce chránit, držet se v bezpečí domova, zbytečně nevycházet, požádat o donesení nákupu, lékařům se neostýchat zavolat a nikam necestovat městskou hromadnou dopravou.

  Tak, jako jsme se již napříč generacemi naučili preventivně pečovat o své osobní bezpečí, nenechat se napálit a nestát se obětmi trestných činů, pojďme si
  i teď jít navzájem příkladem a počínejme si tak, abychom přispěli k zamezení šíření nákazy.

  Školáci, nescházejte se v parcích ve skupinkách, nepořádejte párty, jděte příkladem svým prarodičům dodržováním bezpečnostních opatření. Babičky, dědečky, tetičky
  i strýčky přesvědčte svým chováním k tomu, že ani oni nebudou podceňovat doporučení související s aktuální zdravotní hrozbou.

   

  plk. Zuzana Pidrmanová

  oddělení prevence Policejního prezidia ČR

  17. 3. 2020

   

   

 • VŠEM OBYVATELŮM OBCE...

  OBČANŮM NAD 60 LET

  …nejezděte do měst

  …nabízíme všem, kterým nemá kdo z rodiny nakoupit

  …zajistíme vám nákup, léky

  …vše domluvit telefonem

             Volejte  485 148 962

             Starostka 731 522 223

   

  VŠEM OBYVATELŮM OBCE

  …noste na veřejnosti roušku

       A to i podomácku šitou – návod na webu obce

      Nebo pro vás roušku zajistíme - volejte

   

 • ŽÁDOST O POMOC S DOMÁCÍ VÝROBOU LÁTKOVÝCH ROUŠEK

  !! ŽÁDOST O POMOC S DOMÁCÍ VÝROBOU LÁTKOVÝCH ROUŠEK !!

  Žádáme všechny dobrovolníky, kteří jsou schopni zajistit domácí výrobu látkových roušek – ústenek, aby tak učinili. Tato dobrovolnická akce je koordinována Libereckým krajem.

   

  Návod na ušití látkové roušky

   

  1. Ustřihněte čtverec 20 x 20 cm z bavlněné látky (100% bavlněné plátno).

  2. Přeložte horní a spodní okraj čtverce a zapošijte oba okraje tak, aby vznikl rozměr 17 x 20 cm.

  3. Přeložte látku tak, aby se na ní vytvořily záhyby, viz obrázek výše a přežehlete záhyby žehličkou, aby držely tvar. Výsledný rozměr zpřehýbané látky by měl být 17 x 10 cm.

  4.   Zašijte okraje u překládané látky, abyste záhyby zafixovali.

  5.   Přišijte do každého rohu bavlněnou šňůrku dlouhou alespoň 40 cm.

  ·       Látky i šňůrky musí být ze 100% bavlny, aby šla vyvařit, vydezinfikovat a znovu použít.

  ·       Šít můžete podle spousty návodu na webu, např.:

  o  Česko šije roušky Public Group | Facebook

  o  Šikulíci - střihy a návody k šití pro děti i dospělé Public Group | Facebook

  ·       Látky není potřeba předem vysrážet, nitě mohou být i polyesterové.

  Hotové roušky zaneste na obecní úřad Hlavice, ale před tím volejte 731 522 223

  Ušité roušky přinášejte s nasazenou rouškou, abyste případně sami nenakazili ostatní!

   

  Zde je výše uvedený návod ke stažení:

   

   

 • Usnesení vlády ČR ze dne 15. 3. 2020

  SBÍRKA ZÁKONŮ

   

  ČESKÁ REPUBLIKA

   

  Částka 35 ze dne 15. března 2020

  84. Usnesení vládyČeské republiky o přijetí krizového opatření

  85. Usnesení vládyČeské republiky o přijetí krizového opatření

  86. Usnesení vládyČeské republiky o přijetí krizového opatření

  87. Usnesení vládyČeské republiky o přijetí krizového opatření

  88. Usnesení vládyČeské republiky o přijetí krizového opatření

  89. Usnesení vládyČeské republiky o přijetí krizového opatření

  90. Usnesení vládyČeské republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištěčinnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu

   

  Celé znění ke stažení zde:

   

   

 • Regulační opatření ve veřejné dopravě Libereckého kraje

   

   

 • Obec nabízí pomoc s nákupy občanům starším 60 let

  Vážení spoluobčané starší 60let dle posledního vládního nařízení o omezení volného pohybu a všech doporučeních nejezděte do měst.

   

  NABÍZÍME VŠEM, KTERÝM NEMÁ KDO

  Z RODINY NAKOUPIT

  ZAJISTÍME VÁM NÁKUP, LÉKY

  VŠE DOMLUVIT TELEFONEM KAŽDÝ DEN

   

  MEZI 9 - 12 hod

  VOLEJTEobec 485 148 962

                 Starostka 731 522 223

      

   

   

 • Omezení úředních hodin obecního úřadu Hlavice

  OMEZENÍ  ROZSAHU  ÚŘEDNÍCH HODIN

  PO     14 – 17hod

  ST      14 – 17hod

   

       POUZE V NUTNÉM PŘÍPADĚ,

                         RADĚJI TELEFONUJTE

   

   

 • Nařízení vlády k nouzovému stavu vyhlášenému 12. 3. 2020

   

   

 • Uzavření tělocvičny a knihovny

  NA ZÁKLADĚ VYHLÁŠENÉHO NOUZOVÉHO STAVU

  (Usnesení vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č.199)

    

  Uzávírá obec Hlavice ode dne 13. 3. 2020:

                  Místní knihovnu

                  Tělocvičnu

   

   

 • Uzavření tělocvičny a knihovny

  NA ZÁKLADĚ VYHLÁŠENÉHO NOUZOVÉHO STAVU

  (Usnesení vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č.199)

    

  Uzávírá obec Hlavice ode dne 13. 3. 2020:

                  Místní knihovnu

                  Tělocvičnu

   

   

 • Uzavření ZŠ a MŠ v Hlavici

  Na základě usnesení vlády a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví

  o vydání mimořádného opatření ze dne 10. března 2020, kterým se

  zakazuje s účinností ode dne 11.března 2020 osobní přítomnost

  žáků a studentů na ZŠ, SŠ, VOŠ a školských zařízení podle zákona

  č. 561/2004 Sb.,

   

  bude Základní škola v Hlavici uzavřena až do odvolání.

   

  Vzhledem k usnesení vlády ze dne 12.3.2020, vyhlášení nouzového stavu

  a dalším okolnostem

   

  bude Mateřská škola v Hlavici uzavřena až do odvolání.

   

   

   

                                                                        

                                                                          Romana Pytlounová

                                                                                 ředitelka školy

   

   

 • Změny v jízdních řádech autobusů

  Barevně jsou vyznačené spoje, které se do odvolání ruší!

 • Dočasné úplné zrušení úředních hodin Krajského úřadu Libereckého kraje

 • Mimořádná opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2

  ... Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

  • osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  • osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

  ....

  Více v přílohách: 

   

   

   

  ... Zakazují se s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.

  Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob (např. valná hromada akciové společnosti), které se konají na základě zákona.

  ....

  Více v příloze:

   

 • ZRUŠENO! Retro večer a oslava MDŽ v sobotu 14. 3. 2020

   

   

   

 • ZÁKLADNÍ OPATŘENÍ K PREVENCI ŠÍŘENÍ ONEMOCNĚNÍ KORONAVIREM (COVID-19)

  CO MŮŽE UDĚLAT KAŽDÝ Z NÁS

   

  üČasto si myjte ruce vodou a mýdlem, a to zejména po použití toalety, před přípravou pokrmů a jejich konzumací, po smrkání, kašlání, kýchání, po návštěvě zdravotnického zařízení, po manipulaci s penězi, po příchodu domů z venku.

   

  üNedotýkejte se očí, nosu a úst neumytýma rukama.

   

  üVyhněte se úzkému kontaktu (do 2 m) s osobami, které mají příznaky respirační infekce.

   

  üZůstaňte doma, pokud máte příznaky i mírné respirační infekce.

   

  üPři příznacích respirační infekce dodržujte respirační etiketu, tj. zakrývejte si ústa a nos při kašlání a kýchání papírovým kapesníkem, který po použití odhoďte do odpadu. Nemáte-li kapesník, použijte předloktí.

   

  üPokud máte teplotu, kašel a potíže s dýcháním, zůstaňte doma a telefonicky kontaktujte svého praktického lékaře. Lékaři sdělte, zda jste v posledních 14 dnech před prvními příznaky onemocnění cestoval v oblasti s výskytem koronaviru nebo zda jste byl v kontaktu s nemocných koronavirem.

   

  üNejsou důkazy o tom, že by chirurgické ústenky chránily zdravé osoby před infekcí. Ústenky jsou vhodné pro osoby, které mají příznaky respirační infekce k zamezení šíření na ostatní osoby.

   

  Aktualizováno ke dni 28.2.2020

   

  Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci Husova 64, 460 31 Liberec 1, P.O.Box 141, tel. 485 253 111, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.